Britsezoom 70, 2912 GB, Nieuwerkerk a/d IJssel (31)651275389 swanborn.illustrating@gmail.com

Home

Play-and-learn

Leren door te spelen!

Waardoor u meer inzicht in uw aandoening krijgt.

Dat kan met deze leuke educatieve kwartetspellen.

De kwartetspellen zijn uitstekend geschikt voor patiënten, patiëntenverenigingen, maar ook voor artsen die voorlichting over
het ziektebeeld/aandoening aan patiënten willen verstrekken.

De kwartetspellen zijn ook in A4 formaat verkrijgbaar, deze zijn zeer geschikt voor informatiedagen bij ziekenhuizen of huisartsen!

D.m.v. een kwartetspel kun je een ziektebeeld of aandoening vereenvoudigen, waardoor het voor de patiënt en zijn omgeving makkelijker en duidelijker wordt om met een ziekte of aandoening om te gaan.
Om inzicht in een ziektebeeld/aandoening te krijgen is herhaling belangrijk!
Herhaling bereik je door een spel vaker te spelen.
In eerste instantie maakte ik de kwartetspellen alleen voor kinderen, maar de praktijk leert dat sommige ziekbeelden voor volwassenen soms zo moeilijk te begrijpen zijn, dat het spel zich ook uitstekend leent voor volwassenen.